Освітні програми

Перший бакалаврський рівень

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.066 східні мови і літератури (переклад включно)

Кваліфікація: бакалавр філології за спеціальністю східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська

2

 
Гарант програмиКан Ден Сік, професор кафедри східної культури і літератури,
доктор політичних наук, Почесний президент Всеукраїнської асоціації корейців, професор.
 Проводить наукові дослідження з питань історії, філософії, політології, лінгвістики, управління в галузі освіти. Визнаний фахівець міжнародного рівня.

Склад робочої групи: Комісаров Костянтин Юрійович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри японської мови і перекладу;
Москальов Дмитро Петрович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри японської мови і перекладу, завідувач кафедри східної культури і літератури;
Кім Ігор Вільгельмович - директор ГО "Всеукраїнська асоціація корейців";
Борисенко Анна Вікторівна - представник Ради роботодавців, заступник директора ГО "Корейський культурний центр".
 
Мета Освітньої програми: надання освіти та присвоєння подвійної кваліфікації в галузі східної філології (корейська мова і література) та педагогіки із здатністю вільного володіння іноземною мовою з подальшим широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів для подальшого навчання; сформувати комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетентності студентів – майбутніх вчителів, дипломатів, перекладачів корейської мови з урахуванням їхніх майбутніх професійних потреб.

Цілі навчання: підготовка конкурентоспроможних професіоналів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами. 

 Унікальність ОП 

  • Навчальна програма побудована таким чином, що звертається окремий фокус на формуванні фонетичних та граматичних навичок з корейської мови. 
  • Програма реалізується шляхом гармонійного, всебічного виховання майбутніх перекладачів в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації корейською та західноєвропейською мовами.
  • В процесі навчання студенти матимуть можливість взяти участь у програмі академічного обміну.
  • Випускники даної освітньої програми оволодівають необхідним комплексом знань та компетенцій для присвоєння професійної кваліфікації «Вчитель корейської мови, літератури».

Наказ №738  Про затвердження складу робочої групи 

Графік етапів погодження та затвердження освітньої програми

Проєкт ОП "Мова і література (корейська)"

Проєкт Навчального плану

 Шановні колеги!

Запрошую усіх стейкхолдерів до співпраці щодо реалізації та покращання Освітньої програми. Свої пропозиції прошу надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  • Головна
  • Інформація
  • Про Факультет
  • Ресурси
  • Структура