Контакти

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Telegram  Профіль кафедри у Telegram

Про кафедру

Кафедра східної культури і літератури

 

Кафедра працює за такими напрямами:

 • викладання дисциплін, спецкурсів, спецсемінарів;
 • науково-методична робота;
 • організаційно-виховна робота;
 • підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях;
 • робота проблемних груп, гуртків і факультативів;
 • організація і проведення практик: діалектологічної, психолого-педагогічної, виробничої;
 • зв'язок зі школами;
 • підготовка студентів до захисту курсових, дипломних, магістерських робіт;
 • індивідуальна робота зі студентами, аспірантами, докторантами;
 • проведення консультацій;
 • атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;
 • організація самостійної роботи студентів;
 • участь у державній атестації;
 • участь у засіданнях кафедри, радах факультету, університету, спеціалізованих радах по захисту кандидатських і докторських дисертацій;
 • опонування, рецензування наукових досліджень, підручників, посібників;
 • участь у науково-практичних, експертних, приймальних комісій;
 • виступи на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях;
 • підготовка й участь у факультетських, університетських, районних, міських заходах;
 • участь у довузівській підготовці;
 • участь у перепідготовці й підвищенні кваліфікації вчителів;
 • громадська робота.

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 • Вступ до сходознавства
 • Адаптаційний тренінг
 • Зв'язки України з країнами Сходу
 • Країнознавство
 • Класичні літератури Сходу
 • Література Стародавнього Сходу
 • Історія літератури країн Сходу
 • Сучасний літературний процес в країнах Сходу
 • Мовно-літературні та культурні зв'язки України з Країнами Сходу
 • Методика викладання східних мов
 • та ін.

Викладачі кафедри є авторами підручників, посібників, навчальних програм для ЗНЗ та вишів України.

Традиціями кафедри є проведення студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, олімпіад, брейн-рингів, лінгвістичних читань, диспутів, конкурсів творчих робіт. 

 • Головна
 • Інформація
 • Про Факультет
 • Ресурси
 • Структура