Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА В 2023 РОЦІ (текст)

Додаток 1 - Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Додаток 2 - Визначення обсягів Квоти-1, Квоти-2 в розрізі спеціальностей та освітніх програм для вступу на основі ПЗСО*

Додаток 3 - Перелік освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 3.1 - Перелік конкурсних предметів та значення їх вагових коефіцієнтів для вступу з використанням результатів НМТ 2022 або НМТ 2023 років

Додаток 3.2 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступу з використанням переліку результатів ЗНО 2020-2021 (пункт 7.8.2 Правил прийому)

Додаток 4 - Перелік освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання на основі освітньо професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр"; освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю

Додаток 5 - Визначення обсягів місць регіонального замовлення, обсягів Квоти-1 та Квоти-2 для вступу на основі освітнього рівня молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 6 - Перелік освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (освітнього ступеня молодший бакалавр) здобутого за спорідненою спеціальністю

Додаток 7 - Перелік конкурсних пропозицій для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Додаток 8 - Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200

Додаток 9 - Рекомендації для підготовки мотиваційного листа вступникам до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2023 році.

Додаток 10 - Порядок проведення вступних випробувань у дистанційному форматі до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2023 році

Додаток 11 - Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 12 - Перелік організацій партнерів, для проведення вступних іспитів для іноземців в дистанційній формі у 2023 році

  • Головна
  • Інформація
  • Про Факультет
  • Ресурси
  • Структура