Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА В 2024 РОЦІ (текст)

Додаток 1 - Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Додаток 2 - Визначення обсягів Квоти-1, Квоти-2 в розрізі спеціальностей та освітніх програм для вступу на основі ПЗСО*

Додаток 3 - Перелік освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 3.1 - Перелік конкурсних предметів та значення їх вагових коефіцієнтів для вступу з використанням результатів НМТ 2022, 2023, 2024

Додаток 3.2 - Перелік конкурсних предметів та значення їх вагових коефіцієнтів для вступу з використанням результатів ЗНО 2021

Додаток 4 - Перелік освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання на основі освітньо професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр"; освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю

Додаток 5 - Визначення обсягів місць регіонального замовлення, обсягів Квоти-1 та Квоти-2 для вступу на основі освітнього рівня молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 6 - Перелік освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (освітнього ступеня молодший бакалавр) здобутого за спорідненою спеціальністю

Додаток 7 - Перелік конкурсних пропозицій для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Додаток 8 - Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100 – 200

Додаток 9 - Рекомендації для підготовки мотиваційного листа вступникам до Київського столичного університету імені Бориса Грінченка у 2024 році.

Додаток 10 - Порядок проведення вступних випробувань у дистанційному форматі до Київського столичного університету імені Бориса Грінченка у 2024 році

Додаток 11 - Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання іноземців

Додаток 12 - Перелік організацій партнерів, для проведення вступних іспитів для іноземців в дистанційній формі у 2024 році

 

 ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (тисни)

 

  • Головна
  • Інформація
  • Про Факультет
  • Ресурси
  • Структура