Основні напрями наукової діяльності

Зусилля науковців Факультету спрямовані на забезпечення розвитку невіддільної ланки українського гуманітарного знання – сходознавства.


Наукова діяльність на Факультеті східних мов реалізується згідно з «Корпоративним стандартом наукової діяльності співробітників
Київського університету імені Бориса Грінченка», Кодексом наукової етики і є невід’ємною складовою освітнього процесу.

Вона здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту», Статуту Київського університету імені Бориса Грінченка, нормативних актів щодо організації
науково-дослідної роботи у ЗВО.
Наукова діяльність факультету орієнтована на всебічне вивчення різноаспектних питань сучасної лінгвістики, перекладознавства, літературознавства та методики викладання іноземних мов.
Наукову діяльність на Факультеті здійснюють 3 кафедри, які проводять підготовку здобувачів вищої освіти за першим рівнем вищої освіти «бакалавр» і за другим рівнем вищої освіти «магістр», котрі відповідно до вимог університетської освіти активно займаються науково-практичними дослідженнями та мають відповідні публікації.
Колегіальним органом управління Факультету є Вчена рада у складі якої присутні науково-педагогічні працівники і представники студентства.

  • Головна
  • Інформація
  • Про Факультет
  • Ресурси
  • Структура