Неформальна освіта

Шановні здобувачі! 

Відповідно Наказу МОНУ від 16.03. 2022 р. № 130 "Про затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти", ви можете зарахувати результати своєї неформальної освіти як вибіркову частину навчального плану. Це можуть бути онлайн-курси на освітніх платформах Prometeus, EdEra, Coursera, Всеосвіта,  Genesis Academy тощо. Для цього зміст онлайн-курсу має відповідати змісту фахового спрямування, він повинен мати приблизно такий же обсяг (кількість кредитів), як і вибіркові навчальні дисципліни. Враховуватимуться ті онлайн-курси, які студент пройшов під час навчання за відповідною освітньою програмою та які завершилися отриманням сертифіката. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання ухвалює випускова кафедра. 

Для визнання результатів навчання на онлайн-курсах потрібно подати у Студентський офіс Університету заяву  проходження курсу та сертифікат, що підтверджує факт і результати навчання. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання виноситься для розгляду на засідання  кафедри та ухвалюється голосуванням членів кафедри.

Порядок перезарахування освітніх компонентів та визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, в Київському університеті імені Бориса Грінченка.(2023)

  • Головна
  • Інформація
  • Про Факультет
  • Ресурси
  • Структура