DSC00192-1
Контактна інформація

sv.tsymbal@kubg.edu.ua

Цимбал Світлана Віталіївна

Завідувач кафедри китайської мови і перекладу

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Практика усного та писемного мовлення (китайська мова), Практичний курс східної мови (китайська мова), практичний курс перекладу (китайська мова)

Біографія

У 2011 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (китайська та друга іноземна мова)» та отримала кваліфікацію «викладач китайської та англійської мов і зарубіжної літератури». У 2014 – 2017 рр. – здобувач кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету. У квітні 2018 року захистила дисертаційне дослідження на тему: «Вербалізація концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен’юй) (спеціальність – 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенів народів Америки та Австралії»).
У Київському університеті імені Бориса Грінченка працює з 2018 року.

Професійний і науковий інтерес

Китайська філософія, китайська мова та література, культура Китаю, музичне мистецтво.

Powered by SobiPro
  • Головна
  • Інформація
  • Про Факультет
  • Ресурси
  • Структура